Články

Úvodná stránka > Články > Pomôcky > Implantovateľné naslúchacie prístroje

Implantovateľné naslúchacie prístroje

Pridané 17.12.2002
www.radost.sk,
Postihnutia: ľahká nedoslýchavosť, stredná nedoslýchavosť, ťažká nedoslýchavosť


Implantovateľné naslúchacie prístroje

Základným vyšetrením na stanovenie stupňa a typu poruchy sluchu je audiometrické vyšetrenie. Zisťuje sa pri ňom prah sluchu pre čisté tóny na frekvenciách 250 až 6000 Hz. Stupeň poruchy sluchu môže byť rôzny: od ľahkej poruchy s prahom sluchu do 40 dB cez stredne ťažkú (s prahom sluchu 40 až 60 dB) až po ťažkú poruchu sluchu (60 až 80 dB). Oslabený sluch možno korigovať naslúchacími prístrojmi. Veľmi zjednodušene povedané, klasické naslúchacie prístroje sú zosilňovače zvuku, ktoré ponúknu poškodenému uchu zosilnené zvuky. Silnejšie zvuky pacient lepšie vníma, rozumie reči a podobne. Naslúchadlo nedokáže celkom presne napodobniť jedinečné schopnosti ucha, napríklad zosilňovať len tie frekvencie, ktoré sú potrebné pre rozumenie, potlačiť tie zvuky, ktoré nepotrebujeme vnímať a podobne. Súčasná veda dokázala veľmi zdokonaliť naslúchacie prístroje a najmodernejšie z nich sa vyrábajú individuálne pre každého pacienta podľa akustických charakteristík jeho ucha. Dnes sú k dispozícii prístroje, ktoré sa zavesia za ušnicu a do zvukovodu sa vkladá len olivka alebo individuálna koncovka. Iné prístroje sa vkladajú do formy tvoriacej odliatok ušnej mušle so zvukovodom a tie najmodernejšie sa dávajú do odliatku zvukovodu a vkladajú sa do ucha tak, že prakticky nie sú zvonku viditeľné. Dosiaľ používané prístroje využívajú zosilnenie zvukových vĺn a ich prenos vzduchom na blanku bubienka a reťaz sluchových kostičiek. Nové, implantovateľné prístroje neprenášajú zvukové vlny šírením vzduchom na blanku bubienka, ale cez malý vibrátor prenesú zvukové vlny priamo na sluchové kostičky stredného ucha.

Čo podnietilo vedcov vyvinúť takýto účinný prístroj? Pri implantovateľných naslúchacích prístrojoch sa neobjavuje ani problém s intenzívnym pískaním prístroja pri spätnej väzbe. Tí, čo už majú skúsenosti s týmto prístrojom a porovnávajú svoje zvukové vnemy so štandardnými naslúchadlami, uvádzajú, že vnímajú prirodzenejší, čistejší zvuk, lepšie rozumejú v hlučnom prostredí a nemajú žiadne problémy s dráždením zvukovodu.

Z čoho sa taký prístroj skladá? Implantát obsahuje prijímač s magnetom, ktorý sa vkladá do pripraveného lôžka za uchom. Po prekrytí kožou magnet umožňuje magnetické pripojenie vysielača na implantovaný prijímač. Prenos informácií sa deje vysokofrekvenčným rádiovým spojením. Z implantovanej časti vedie vodič, ktorý sa vsúva pri operácii do stredného ucha. Na konci vodiča je malý vibrátor, ktorý sa pomocou špeciálnych príchytiek pripevní na nákovku. Vo vysielači sa spracuje zvuk, premení sa na elektrický signál, ktorý rozochveje vibrátor. Vysielač obsahuje aj batériu, ktorá zásobuje celý systém elektrickou energiou. Vibrátor rozkmitá reťaz sluchových kostičiek obdobne, ako to robí blanka bubienka v normálne počujúcom uchu. V uchu s poruchou sluchu je kmitanie kostičiek pomocou vibrátora intenzívnejšie, čo zabezpečuje kvalitnejšie sluchové vnemy. Je pochopiteľné, že vonkajší zvukovod je voľný, blanka bubienka je aj priamo prístupná zvukovým vlnám a umožňuje vnímať zvuky aj po vypnutí prístroja. Prístroj sa ľahko prikladá a sníma z magnetu prijímača, manipulácia je veľmi jednoduchá a pohodlná.

Komu je takýto naslúchací prístroj určený? Prístroj je vhodný pre pacientov s percepčnou (vnútroušnou) poruchou sluchu, so zdravým stredným uchom. To znamená, že prístroj nie je vhodný pre pacientov s poruchou sluchu po opakovaných zápaloch stredného ucha, ktoré poškodili sluchové kostičky. Rovnako nie je vhodný ani pre pacientov s otosklerózou (s fixáciou strmienka). Prah sluchu by sa mal pohybovať na úrovni 40 až 70 dB. Medzi ľavým a pravým uchom by nemali byť podstatné rozdiely v úrovni poruchy sluchu. Prístroj sa zatiaľ používa len pre dospelých pacientov.Informácie v článku sú stanovisko a názor autora článku, nie stanovisko o.z.INFODOM. INFODOM nenesie žiadnu zodpovednosť za Vaše rozhodnutia a použitie informácií pre Vás, či Vaše deti! Každé inak obdarované dieťa je jedinečná bytosť a tak k nemu môžete aj pristupovať - má svoje potreby, želania, priania a túžby. U nás publikované články Vám môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie, skúseností a kontaktov.