Knihy

Úvodná stránka > Knihy > Ďaľšie knihy > Pozvánka na výstavu HANDICAP, Zuzana Mališová

Pozvánka na výstavu HANDICAP, Zuzana Mališová

Pridané 5.10.2004
Autor:
Zuzana Mališová, Ak máte záujem o získanie vstupeniek na výstavu BEZPLATNE, pošlite mail s počtom dní a osôb na zuzana.malisova@radost.sk. Členovia INFODOMu a ich rodiny majú prednosť.Sue
Jazyk:
Slovenský
Zuzana Mališová,

HANDICAP SLOVAKIA 2004

2. špecializovaná výstava pre zdravotne postihnutých

20.10. – 24.10.2004

Výstavné a kongresové centrum INCHEBA

Otváracie hodiny : 10,00 – 18,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Handicap Slovakia 2004, ktorej cieľom je prezentovať informácie, služby, produkty a pomôcky na skvalitnenie života ľudí so zdravotným postihnutím sa uskutoční v dňoch 20. až 24. októbra 2004 v čase od 10.00 do 18.00 hod. v hale A1 Výstavného a kongresového centra Incheba v Bratislave na Viedenskej ceste. Výstava sa koná vo vstupnej hale výstaviska spoločne s knižným veľtrhom BIBLIOTÉKA/ PEDAGOGIKA 2004 a  výstavou nábytku a bytových doplnkov MODOM 2004. Súčasne sa koná aj výstava umenia ART 2004.

 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY

 

20. októbra 2004 (streda) - 11.00 - 16.00 hod.

Odborný garant: Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPSR) - MUDr.Mária Orgonášová, CSc.

1.       Úvod - MUDr. Darina Sedláková, Kancelária WHO na Slovensku

2.       Súčasné posudzovacie modely v legislatíve na Slovensku - Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Stredisko pre štúdium práce a rodiny

3.       Zákon o sociálnej pomoci - Mgr. Lýdia Brichtová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

4.       Možnosti implementácie Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia do posudkových činností. Kódovanie funkčnej schopnosti a aktivít. - MUDr. Mária Orgonášová, CSc., AOZPO SR

5.       Využitie Medzinárodnej klasifikácie v praxi - Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc.

6.       Implementácia štandardných postupov pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť - Mgr. Jana Pechová, Všeobecná zdravotná poisťovňa

7.       Model poskytovania dlhodobej starostlivosti zdravotne postihnutým a starým občanom - MUDr. Peter Tatár, Ministerstvo zdravotníctva SR

8.       Nová koncepcia poskytovania sociálnych služieb - PhDr. Helena Woleková, SOCIA 

 

 

21. októbra 2004 (štvrtok) - 11.00 – 13.30 hod.

Odborný garant: Národné rehabilitačné centrum (NRC) Kováčová - Doc. MUDr. Myrón Malý, PhD.

1.       Administratívne predstavenie Národného rehabilitačného centra

2.       Dekubity - spôsob liečby

3.       Intermitentné cievkovanie pacientov v NRC

4.       Čistá intermitentná katetrizácia

5.       Spinálny pacient - rehabilitačné ošetrovateľstvo

6.       Liečebná výchova sebestačnosti u spinálneho pacienta

7.       Úrazy chrbtice

8.       Polyradikuloneuritis

9.       Vertikalizácia a chôdza spinálneho pacienta

10.    Športová a rekreačná činnosť u paraplegikov

11.    Nové trendy protézovania dolnej končatiny silikónovým lôžkom

12.    Taká som sa narodila – fokomélia

21. októbra 2004 (štvrtok) - 14.00 – 16.00 hod.  

Odborný garant: Centrum samostatného života - Ľudmila Gričová

1.       Osobná asistencia

2.       Doprava zdravotne postihnutých - p. Anton Benča

3.       Nezávislý život

Odborný garant: Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Doc. Ing. Arch. Mária Samová, CSc. 

1.       Architektúra pre všetkých

16,00 – 18,00 hod.

Odborný garant: Stredisko Prof. J. Červeňanského - MUDr. Danica Studená

1.       Komplexná liečebná rehabilitácia ťažko telesne postihnutých

2.       Predpis kompenzačných pomôcok

 

 

22. októbra 2004 (piatok) - 10.00 – 14.00 hod.

Odborný garant: KONTEX – občianske združenie, ORL klinika, Antolská, Bratislava

1.       Skryté titulky pre sluchovo postihnutých - Ing. Peter Gajdoš, Ladislav Ubár

2.       Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov sluchového postihnutia sociálnou pomocou - Mgr. Barbora Zemanová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

3.       Technické kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých - Peter Kovaľ

4.       Špeciálnopedagogické poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania osôb so sluchovým postihnutím - PhDr. Viera Hauskrechtová, Ministerstvo školstva SR

5.       Špeciálnopedagogické poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania osôb so zrakovým postihnutím -PhDr. Ondrej Németh, Ministerstvo školstva SR

6.       Novinky v audioprotetike - MUDr. Štefan Šimko

7.       Kochlárne implantáty

8.       Skríning sluchu – novorodenci, ľudia s poruchou intelektu

14.00 – 18.00 hod.

Odborný garant: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

1.       Hovoriace telefóny pre nevidiacich

2.       Elektronické knihy pre nevidiacich

3.       Európske direktívy a rovnaké príležitosti pre zdravotne postihnutých

 

 

22.10.2004 (piatok) 15,00 – 18,00  hala D2

Odborný garant: INFODOM – občianske združenie, www.radost.sk  - Mgr. Zuzana Mališová

Technický garant : Virtuálna kolaborácia, vk.upjs.sk – RNDr. Pavel Murin, CSc.

Videokonferencia – Ako získať sponzorov pre zdravotne postihnuté dieťa?

 

 

23.10.2004 (sobota)– hala A1

10,00  - 11,00 hod.

1. Príčiny chronickej únavy, nervozity a obezity  a možné východiska,  Ing. Nataša Vámošova

Združenie pre zdravý a dlhý život VITALITA

11,00 – 14,00  hala A1 - záznam z predchádzajúceho dňa a diskusia

Odborný garant: INFODOM – občianske združenie, www.radost.sk  - Mgr. Zuzana Mališová

Technický garant : Virtuálna kolaborácia, vk.upjs.sk – RNDr. Pavel Murin, CSc.

Videokonferencia – Ako získať sponzorov pre zdravotne postihnuté dieťa?

15,00  - 16,00  hod.

Negatívny dopad upravovaných potravín a iných chemických látok na náš organizmus a spôsob ich eliminácie,  Michal Dzurik

 

 

Forma dokumentu: tip tyzdna