Tip týždňa

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Poľná 1 Trebišov (bývalá ŠPP Sečovce so sídlom na Námestí Sv. Cyrila a Metoda 43/27)  je zariadenie zamerané na: mentálne postihnutie, poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania a i viac...
5 dní a váš tínedžer bude iný
     Z nášho najstaršieho syna sa zo dňa na deň stal teenager. Jeden deň to bolo ešte milé, ústretové, poslušné a usmievavé dieťa a druhé ráno sme už mali doma teenagera, ktorý má svoje tajomstvá, kritizuje rodičov, uzatvára sa do seba a samo viac...
Kúpele Číž (otázky rodičov o kúpeľnej liečbe detí)
OTÁZKY a ODPOVEDE - KÚPELE ČÍŽ  (praktické otázky rodičov týkajúce sa kúpeľnej liečby detí)  • Môže rodič nastúpiť na kúpeľnú liečbu spolu s dieťaťom ako jeho sprievodca aj keď ho poisťovňa neodsúhlasila? Áno, doplatok viac...

Novinky

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
SČSPP  ponúka:  odbornú špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku a prognostiku  terapeutickú, psycho-terapeutickú, redukačnú, rehabilitačnú a liečebno-pedagogickú  výchovnú starostlivosť  sociáln viac...
ŽSR umiestnili mobilné plošiny vo vybraných železničných staniciach
Pre zvýšenie kvality cestovania a zlepšenie pohybu osôb s telesným postihnutím Železnice Slovenskej republiky postupne umiestňujú vo vybraných železničných staniciach v rámci Slovenska mobilné zdvíhacie plošiny. viac...
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva "Inštitút detskej reči"
Špecialisti centra poskytujú starostlivosť najmä:  deťom ohrozeným z hľadiska oneskoreného, narušeného vývinu reči;  deťom s neplynulosťou, zajakvosťou alebo brblavosťou, dospievajúcim a dospelým balbutikom;  deťom s nes viac...

Kalendár aktivít

Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe
Dátum a čas: 24.10.2014, 08:00 - 25.10.2014, 13:00
Miesto konania: Liptovský Mikuláš, ul.1. mája, budova COOP
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe výv. porúch reči, učenia a správania - konferencia je určená predovšetkým psychológom, špeciálnym viac...
Efektívny pomáhajúci rozhovor
Dátum a čas: 24.10.2014, 09:30 - 25.10.2014, 15:30
Miesto konania: Bratislava, Štúrova 3, budova Luxor
Čo zažijete na kurze? Naučíte sa ako počúvať ľudí s celého srdca. Naučíte sa ako položiť otázku, ktorá rozhovor prehlbuje. Naučíte sa ako byť viac...