Tip týždňa

MIRBACH PLUS – zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky, detský program
Firma Mirbach plus sa zameriava na výrobu zdravotníckych, rehabilitačných a športových pomôcok. viac...
OZ Ostrov
Občianske združenie Ostrov vzniklo v roku 2002 s cieľom integrácie zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti. Činnosť občianskeho združenia: KRÚŽKY TVORIVEJ ČINNOSTI  PORADENSKO – KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ  VZ viac...

Novinky

VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ (VTI)
"Jeden obraz je ako tisíc slov" - znamená vidieť vrámci terapie na videonahrávkach to, čo sa nám darí aj v situáciách, keď máme pocit, že sa nám v komunikácii už nedarí nič (v rodine, škole, firme...). viac...
Systemický výcvik
Výcvik v systemických konšteláciách vychádza z princípov práce Berta Hellingera a jeho žiakov a nasledovníkov. Využíva skúsenosti z psychoterapeutických prístupov humanisticky orientovaných psychologických smerov. Aplikuje metódu krátkodobej terapeutickej inter viac...

Kalendár aktivít