Tip týždňa

Potraviny domov - služba
Potraviny domov Služba je pre širokú verejnosť, no najviac pomáha rodičom na rodičovskej dovolenke s hendikepovaným dieťaťom, ľuďom s hendikepom a starším ľuďom. Ako to funguje? Stačí sa zaregistrovať na web stránke z pohodlia dom viac...
Centrum pre rodinu Kvapka
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých viac...
Denné centrum Dúhový domček
Hlavnou náplňou denného centra a denného stacionára je (v zmysle zákona) zabezpečenie voľnočasových aktivít a pracovnej terapie, poskytovanie obslužných činností a odľahčovacej služby, poskytovanie sociálneho poradenstva. viac...

Novinky

Spojená škola
Spojená škola má štyri organizačné zložky: Špeciálna základná škola  Praktická škola  Školský klub detí  Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva viac...
Hipoterapia a špeciálno pedagogické služby
Pani Mgr. Jana Knižková miluje prácu s deťmi aj čas strávený v spoločnosti koní. Z tohto dôvodu vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku, pedagogiku 1. stupeň ZŠ, špeciálnu pedagogiku a pedagogiku MP, a získala osvedčenie o hipoterapii z pedagogicko-ps viac...
OZ Ostrov
Občianske združenie Ostrov vzniklo v roku 2002 s cieľom integrácie zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti. Činnosť občianskeho združenia: KRÚŽKY TVORIVEJ ČINNOSTI  PORADENSKO – KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ  VZDE viac...

Kalendár aktivít

Workshop s detskou gestalt terapeutkou Feliciou Carroll
Dátum a čas: 04.02.2015, 00:00 - 07.02.2015, 00:00
Miesto konania: Košice, Herľany
Workshop pre odbornú verejnosť, doporučujeme Gestalt terapeutom na ďalšie zdokonaľovanie sa v metóde GT terapie detí,ktorí absolvovali alebo v viac...
DystroCentrum: bezplatná konzultácia s fyzioterapeutom
Dátum a čas: 04.02.2015, 15:00 - 16:00
Miesto konania: Bratislava, Banšelova ul. 4
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR poskytuje novú formu podpory pre dystrofikov - bezplatné konzultácie s fyzioterapeutom o možnostiach a viac...