Tip týždňa

Asociácia na ochranu práv pacientov SR a "Eurokľúč"
Asociácia na ochranu práv pacientov SR  Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kul viac...
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Toto centrum je zriadené pri Súkromnej Spojenej škole (tvorí ju Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom). viac...
Raná starostlivosť (včasná intervencia) pre deti s viacnásobným postihnutím
Video k Ranej starostlivosti rodinám s deťmi s vianásobným znevýhodnením a zrakovým postihnutím ....... . viac...

Novinky

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Centrum: zabezpečuje odbornú psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a deťom, ktoré sú zdravotným postihnutím ohrozené,  zameriava sa na všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže viac...
Život bez pšenice - recepty do 30 minút
Vynikajúca príručka revolučnej zmeny v stravovaní!200 rýchlych a jednoduchých receptov, ako sa zbaviť pšenice, zhodiť kilá a nájsť cestu k zdraviu.Úspešná kniha Život bez pšenice nebola len hitom jednej sezóny, ale udalosťou, ktorá postupne mení ce viac...
Felinoterapia
Termín felinoterapia pochádza z latinčiny zo slova felis t.j., mačka. Jedná sa o jednu z foriem zooterapie. Na Slovensku nie je až tak známa, no Amerike má tento odbor 20-ročnú tradíciu. Prítomnosť zvieraťa navodzuje príjemné účinky a pozitívne em viac...

Kalendár aktivít

Násilie v blízkych vzťahoch
Dátum a čas: 07.11.2014, 08:00 - 17:00
Miesto konania: Trenčín, Kyjevská 3183, KC Aktivity
Seminár je určený pre všetkých záujemcov (nielen) z pomáhajúcich profesií. Bude sa venovať tematike násilia v blízkych vzťahoch, viac...
Prednáška o princípoch Montessori a programu Play Wisely s praktickými ukážkami pomôcok
Dátum a čas: 08.11.2014, 09:00 - 16:00
Miesto konania: Bratislava
Prednášajúci: Mgr. Klára Kulichová Dátum konania: sobota 8. novembra 2014 od 9:00Miesto konania: MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov viac...