Tip týždňa

Novinky

Systemický výcvik
Výcvik v systemických konšteláciách vychádza z princípov práce Berta Hellingera a jeho žiakov a nasledovníkov. Využíva skúsenosti z psychoterapeutických prístupov humanisticky orientovaných psychologických smerov. Aplikuje metódu krátkodobej terapeutickej inter viac...
Výmaz o.z. INFODOM
O.z. Infodom zaniklo dobrovoľným rozpustením členov a k 11.5.2016 bolo vymazané zo zoznamu registrovaných občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra SR. viac...

Kalendár aktivít