Tip týždňa

Diaľničná známka a ZŤP
Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015 Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od ú viac...
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Poslaním  centra je poskytovanie odborných služieb deťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré:  vyplývajú z vývinovej poruchy:- poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ADD- vývinové poruchy učenia : viac...
Logopedická a homeopatická poradňa
Logopedická poradňa -  školská logopédka Mgr. Beaty Mesíková,  0902/828 090 V priestoroch MC Hojdana sa môžete poradiť o stimulácii vývinu reči vášho dieťatka, získate odpovede na otázky o tom, či, odkedy a ako často treba navštevovať log viac...

Novinky

Bezlepkové medovníky
Suroviny: 3 ks vajce 500 g múka bezlepková 1 PL medovníkové korenie 2 PL kakao 50 ml olej 5 PL tekutý med 120 g fruktóza 100 ml uvarená vychladnutá káva         &n viac...
Poruchy sociálních vztahů a komunikace
Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. Je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace.Na rozdíl od dětského autismu není narušen vývoj řeči ani inteligence. Verb viac...
Denné centrum Dúhový domček
Hlavnou náplňou denného centra a denného stacionára je (v zmysle zákona) zabezpečenie voľnočasových aktivít a pracovnej terapie, poskytovanie obslužných činností a odľahčovacej služby, poskytovanie sociálneho poradenstva. viac...

Kalendár aktivít

Čarodielňa - hra so svetlom
Dátum a čas: 20.12.2014, 10:00 - 17:00
Miesto konania: Bratislava, MC Hojdana
Celodenný sobotný výtvarný ateliér pre 6 - 12 ročné deti.  Využite možnosť kreatívnej zábavy pre Vášho umelca a vám zostane čas na predvianočnú viac...